Schoolplein

In 2011/2012 is het gebied rondom het Praedinius Gymnasium aan een grondige renovatie onderworpen. De overheid was genegen dit te doen op voorwaarde dat de school ook een en ander bij zou dragen aan de tot standkoming van het nieuwe schoolplein. Het Praediniusfonds heeft een bedrag van € 15.000,-  beschikbaar gesteld voor verbeteringen die vooral de leerlingen ten goede komen, zoals beter zitmeubilair e.d.