Smartboard

In alle lokalen zijn smartboarden, computers en verduisteringen geplaatst met hulp van het Praediniusfonds. In de tijd van digitalisering en niet meer weg te denken internet is directe toegang in de klas tot het net en tot heel veel andere digitale programma’s en films een absolute must. Ook een stimulans voor docenten om in toenemende mate de nieuwe media te kunnen gebruiken in de klas.