Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: het bijdragen aan de instandhouding en bloei van het zelfstandig openbaar categoriaal gymnasiaal onderwijs in Groningen en omstreken, in de breedste zin van het woord, en het bijdragen tot de bloei van het Praedinius Gymnasium te Groningen in het bijzonder, door het bevorderen van goed onderwijs en ontspanning in schoolverband.

Statuten Praediniusfonds