Subsidie aanvragen

De doelstelling van het Praediniusfonds is conform de statuten:

Het bijdragen aan instandhouding en bloei van het zelfstandig categoriaal gymnasiaal onderwijs in Groningen en omstreken, in de breedste zin van het woord, en het bijdragen tot de bloei van het Praedinius Gymnasium te Groningen in het bijzonder, door het bevorderen van goed onderwijs en ontspanning in schoolverband.

Dit betekend dat we als Fonds over middelen beschikken, bijeengebracht door o.a. giften en sponsoring, die kunnen worden ingezet voor “regulier onderwijs overstijgende” activiteiten die niet uit de reguliere financiën van school of door ondersteuning via de middelen van de Ouderraad geheel of ten dele kunnen worden bekostigd.

Heeft u zelf een leuk initiatief? Het indienen van een subsidieverzoek wordt aangemoedigd. Houdt daarbij wel rekening met de richtlijnen.

Subsidie aanvragen kunnen verstuurd worden per mail naar de huidige voorzitter of secretaris van het bestuur. Contact gegevens vind u onder het kopje ‘contact’.