Vergaderingen en notulen

Het bestuur komt normaliter meerdere keren per jaar bijeen om o.a. subsidie aanvragen te behandelen. Vergaderingen zijn besloten en vergaderdata worden per jaar vastgesteld. Indien nodig voor de besluitvorming kunnen extra vergaderingen worden bijeengeroepen.

De notulen worden opgemaakt en bewaard door de secretaris van het bestuur en worden niet openbaar gemaakt.

Wegens de huidige corona-crisis komt het bestuur niet fysiek bij elkaar. Subsidie aanvragen worden via de mail behandeld.