Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vijf en maximaal 9 personen. Vijf bestuurders worden benoemd door het bestuur van de Oudervereniging van het Praedinius Gymnasium, waarvan ten minste één uit het bestuur van de Oudervereniging van het Praedinius Gymnasium; één lid oud-leerling van het Praedinius Gymnasium; één lid leerling van het Praedinius Gymnasium. Bestuurders van het openbaar onderwijs Groningen en personeelsleden met een formeel dienstverband bij het Praedinius Gymnasium zijn uitgesloten van het bestuurslidmaatschap.

  • C.Römer (voorzitter)
  • B. Arends (secretaris)
  • H.J. Woltersom (penningmeester)
  • B. Kooi
  • D.v.d. Waard
  • Y. Kramer
  • K.Huberts

Berichten voor het bestuur: info@praediniusfonds.nl  (Het bestuur beantwoordt de mails zo spoedig mogelijk.)