Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vijf en maximaal 9 personen. Van de leden van het bestuurt dient ten minste:

  • Eén lid tevens in het bestuur van de Oudervereniging van het Praedinius Gymnasium te zitten;
  • Eén lid oud-leerling te zijn van het Praedinius Gymnasium;
  • Eén lid leerling te zijn van het Praedinius Gymnasium

Bestuurders van het openbaar onderwijs Groningen en personeelsleden met een formeel dienstverband bij het Praedinius Gymnasium zijn uitgesloten van het bestuurslidmaatschap.

Huidige leden zijn:

  • K. Huberts (secretaris)
  • H.J. Woltersom (penningmeester)
  • W. Engels
  • R. Koolhoven
  • B. Manahutu
  • D. v.d. Waard

Berichten voor het bestuur: info@praediniusfonds.nl  (Het bestuur beantwoordt de mails zo spoedig mogelijk.)